Monica Thomasson

Monica Thomasson

Monica Thomasson, grundare och VD Thomasson Group, har mer än 25 års erfarenhet av ledning och utveckling, verksamhets- och affärsrådgivning i kombination med PR-arbete, strategiskt kommunikationsarbete, opinionsbildning och Public Affairs.

Monica är väl förtrogen med såväl offentliga och politiskt styrda organisationer som större industriföretag och agerar ofta i rollen som processledare, senior rådgivare och moderator. Under en tioårsperiod har hon haft uppdrag som interim VD och processledare för flera innovationsinitiativ där offentliga aktörer, industri och akademi tillsammans finansierat gemensamma plattformar och kluster för regionala/nationella/internationella utvecklingsfrågor – bland annat områdena säkerhet och hållbarhet, flyg och luft samt utveckling av smarta material i samband med tillkomsten av de internationella forskningsanläggningarna ESS/MAX IV.

Monica har ett kraftfullt nätverk inom näringsliv, offentliga aktörer, akademi och media. Hon är en vass skribent och har löpande producerat många affärsplaner, strategiska PR-och PA-planer, prospekt och pressinformation.

2013 initierade och grundade hon, tillsammans med arbetskollegor och finansiella partners/supporters, den nu mycket väletablerade finansiella arenan Financial Meetings Øresund, med fokus på kapitalmarknadsmöten i Öresundsregionen för börsbolag, investerare, finansanalytiker och ekonomijournalister.

Monica har studerat samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi och mediekommunikation vid Högskolan i Växjö/Linnéuniversitetet.

Monica har erfarenhet som ledamot i ett flertal styrelser, samt även som tidigare ordförande i Ekonomiforum Skåne fram till 2013, med aktiviteter och arrangemang kring företagsekonomi, finansiella frågor och ekonomisk politik. Under sin ordförandeperiod etablerade hon tillsammans med styrelsen och EFL Executive Foundation Lund, utmärkelsen Årets Ekonom i Skåne – som 2011, 2013 och 2015 uppmärksammat framstående ekonomer med bas i Skåne.  

Monica är aktiv medlem i flera affärsnätverk till gagn för kunder och underleverantörer, bland annat Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Svenska Finansanalytikers Förening, Malmö Börssällskap,  StyrelseAkademien Skåne, Hansaklubben med flera.

KONTAKT:
+46 706 40 86 14
monica.thomasson@thomassongroup.se