Anders Antonsson

Anders Antonsson

Anders Antonsson är en av tre delägare samt ordförande i RHR Corporate Communication och bistår uppdragsgivare i lösningar som kräver strategiskt såväl som konkret kommunikationsarbete till främst investerare och aktieägare.

Anders har mer än 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete i främst börsnoterade bolag och större organisationer. Arbetsuppgifterna har kännetecknats av rådgivning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och kommunikationsansvariga.

Huvuddelen av dessa uppdrag kännetecknas av förändring, från myndighet till affärsdrivande verk, från privatägt till börsnoterat samt från projektorganisation till producerande bolag. Bland de aktuella uppdragen finns en utlandsbaserad industrikoncern som planerar notering på svensk marknadsplats.

RHR/CC har kontor i Malmö och Stockholm. Majoriteten av uppdragsgivarna är bolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North.