Pia Kinnhult

Pia Kinhult

Pia Kinhult har lång erfarenhet som ledande politiskt förtroendevald och talesperson i såväl regionala som nationella och internationella offentliga sammanslutningar. Pia Kinhult verkade under perioden 2010 till 2014 som Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (First Governor), dessförinnan som ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.

Under Pia Kinhults ordförandeperiod genomfördes ett stort reformarbete kring Skånes tillväxtmöjligheter ur ett internationellt perspektiv och av sjukvårdsorganisationen. Bland annat initierades här arbetet kring de båda forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Under samma period inleddes ett stort arbete gällande ramar för offentlig upphandling för att skapa ett öppnare och mer innovativt förhållningssätt.

Pia Kinhult arbetar i dag som strategisk rådgivare på European Spallation Source ERIC och har ett mycket stort nätverk inom de skilda sfärerna politik, förvaltning och näringsliv, i Sverige såväl som internationellt. 

Inom Thomasson Group agerar Pia Kinhult främst som Senior Advisor med specifik inriktning och sakkunskap om myndigheters uppdrag och offentlig förvaltning, nationell politik och påverkansarbete.