Kristoffer Elshult

Kristoffer Elshult

Kristoffer Elshult arbetar vid Carnegie Investment Bank AB inom Corporate Finance och har erfarenhet av börsnoteringar, kapitalanskaffningar och företagsöverlåtelser.

Carnegie är sedan nästan ett sekel en av Nordens främsta finansiella rådgivare och förvaltare. Verksamheterna tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande affärsdynamik för bolagets kunder. På Carnegie arbetar experter inom kapitalanskaffning, analys och aktiemäkleri, samt specialister inom förmögenhetsrådgivning och fondförvaltning, för att vägleda kunderna till bättre affärer.