Mats Hansson

MatsHansson

Mats Hansson, är en av tre delägare i RHR Corporate Communication, civilekonom med mer än 25 års erfarenhet av företagsledning och finansiell kommunikation från bland annat KREAB-gruppen, RHR/CC samt Grayling.

Mats arbetar framförallt med råd, struktur och innehåll i börsnoterade bolag.
Bland de aktuella uppdragen finns strategisk rådgivning till börsnoterade bolag samt finansiella rapporter och bolagspresentationer i tal och skrift.