Linda Backlund

Linda Vikner Backlund

inUse är en holistisk designbyrån som alltid utgår från både människors behov och hållbar affärsnytta för verksamheten. Genom grundad kvalitativ research, kreativa team, radikalt engagemang och stor kunskap om mänskligt beteende och design driver inUse förändring. inUse tar fram lösningar - både digitala och fysiska som skapar önskat värde för människor, verksamhet och samhälle.

Genom sin kursverksamhet inUse Academy delar de med sig av sin kunskap. inUse har ca 115 anställda på kontor i Malmö. Göteborg och Stockholm.