Processledning

FOKUSOMRÅDE

Effektiv processledning

Thomasson Group driver och medverkar i processer som leder till bestående affärs- och samhällsnytta.

Thomasson Group är engagerade i klusterutveckling och samarbeten där näringsliv, offentliga aktörer och akademi samverkar. Under de senaste fem åren har vi fungerat som rådgivare och processledare för dels utveckling av europeiska klusterinitiativ inom risk och säkerhet med nordisk bas, dels klusterinitiativ för utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg samt Region Skånes och Lunds universitets särskilda innovationssatsning ”Smarta Material” som fokuserar på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling i samband med etableringen av ESS- och MAX IV-laboratorierna i Lund.

Affärsplan, organisationsutveckling, strategisk kommunikation och samordnad finansiering har genomsyrat bildandet av klusterinitiativen. Thomasson Group har bistått med strategiska råd, processledning och genomförande av hela utvecklingsprocessen.

Thomasson Group har varit oberoende konsult och ansvarat för processledning och förberedelser inför samtliga förhandlingar under hela avtals- och etableringsarbetet av klusterinitiativet Training Regions.

Thomasson Group har fortsatt utvecklat affärsmodellen för hur klusterinitiativ kan drivas och i den rollen fungerat som strategisk motor även för nya klusterinitiativ, framför allt Ljungbyhed Air.

Thomasson Group har haft liknande processledaransvar för klusterinitiativet kring Smarta Material med grund i etablering av ESS och MAX IV-laboratorierna i Lund.