Taktisk affärsutveckling

FOKUSOMRÅDE

Taktisk affärsutveckling

Vi erbjuder processledning, rådgivning och affärsutveckling i samarbete med bolag inom juridik och revision.

Thomasson Group har de senaste fem åren ökat utbudet av allt bredare tjänster, där processledning och finansiell kommunikation blivit en allt mer betydande del av verksamheten.

Vi är inte längre enbart en PR- och kommunikationsbyrå. Flera nya samarbetspartners ingår nu i bolaget som erbjuder högkvalitativa tjänster och produkter inom samtliga delar av kommunikations- och ledningsprocesserna.