Strategisk kommunikation

FOKUSOMRÅDE

Strategisk kommunikation

Med effektiv kommunikation – rådgivning kring varumärke, positionering, strategisk och finansiell kommunikation, redaktionell produktion, PR, opinionsbildning och kriskommunikation – formar vi stabila verksamheter, varumärken och värden.

Uppdragen handlar ofta om att långsiktigt ge råd till ledning och informationsansvariga om hur organisationen blir bättre på att kommunicera aktivt. I flera fall deltar vi i förändringsarbeten och måldiskussioner på ledningsnivå.

Exempel på strategiska kommunikationsuppdrag:

- Rådgivning och utformning av strategiska kommunikationsplaner.

- Planer och projektledning av strategiska lobbyist och PR-aktiviteter.

- Utformning av pressreleaser och pressmöten.

- Workshops och strategiska Round Table Discussions.

- Diskussion kring budskap, målgrupper, profil och image.

- Produktion av verksamhetsberättelser och andra redaktionellt strategiska dokument.

- Planering och publicering i olika sociala medier.

- Pressaktiviteter i samband med kvartalsrapporter och emissoner.

- Fomulering av VD-kommentarer och VD-tal.