Starka allianser när Thomasson Group tar nästa steg

Thomasson Group startar nära samarbete och starkt nätverk med bland annat RHR Corporate Communication, Skånes tidigare regionstyrelses ordförande Pia Kinhult, Carnegie Investment Bank och Västra Hamnen Corporate Finance.

Thomasson Group erbjuder gemensamt affärsrådgivning, public affairs och opinionsbildning, råd vid kapitalanskaffning och börsnotering samt råd vid strategisk förhandling och strategisk finansiell kommunikation. Gruppens aktörer har tillsammans ett unikt starkt kontaktnät som stärker och utvecklar affärer, bolag och offentliga verksamheter – främst i Öresundsregionen men även nationellt och internationellt.

Pia Kinhult Senior Advisor
Skånes tidigare regionstyrelses ordförande Pia Kinhult arbetar i dag som strategisk rådgivare vid European Spallation Source ERIC. Inom Thomasson Group agerar Pia Kinhult främst som Senior Advisor med specifik inriktning och sakkunskap om myndigheters uppdrag och offentlig förvaltning, nationell politik och påverkansarbete.

Carnegie Investment Bank och Västra Hamnen Corporate Financie blir finansiella samarbetspartners och rådgivare
Carnegie Investment Bank och Västra Hamnens Corporate Finance blir Thomasson Groups finansiella samarbetspartner gällande bland annat kapitalanskaffning, råd vid börsnotering och företagsöverlåtelser. I samarbetet ingår även ledande advokatbyråer och revisionsbyråer. Thomasson Group erbjuder därmed full rådgivningskompetens till noterade och icke-noterade bolag samt offentliga verksamheter i deras tillväxt- och utvecklingsfaser.

VD Monica Thomasson tar nästa steg med Thomasson Group
– Jag och mina kollegor har under senaste femårsperioden framför allt arbetat som lobbyister, som affärsrådgivare, med ekonomijournalistik och som moderatorer. Vi agerar ofta som kapitalanskaffare och processledare i Public Private Partnership-samarbeten mellan akademi, industri och offentliga aktörer i olika branscher och verksamheter, i nära samarbete med ledande advokater och revisorer. Tillsammans har vi format genomtänkta och lönsamma avtalskonstruktioner där alla aktörer har kunnat nå win-win-situationer, säger Thomasson Groups grundare och VD Monica Thomasson.

– Därmed har bolaget utvecklats från en traditionell pr-byrå till en affärs- och samhällsutvecklare, där strategisk och taktisk kommunikation är en av många ingredienser. Därför är det naturligt att vi nu tar nästa steg, ändrar bolagsnamnet och vidgar kretsen av rådgivare, vilket stärker allas vårt gemensamma erbjudande, tillägger Monica Thomasson.

RHR Corporate Communication rådgivare inom Investor Relations
Thomasson Group har sedan 2002 agerat som rådgivare inom PR, strategisk kommunikation och opinionsbildning. Detta erbjudande fortsätter som tidigare och stärks nu ytterligare i nära samarbete med RHR Corporate Communication som under lång tid specialiserat sig inom finansiell kommunikation till börsnoterade bolag eller bolag på väg till börsen.

Nytt webb-tv-erbjudande tillsammans med filmproduktionsbolaget FrogEye
Thomasson Groups erbjuder löpande tv-intervjuer med VD och finanschef i samband med bland annat kvartals- och bokslutskommentarer, där producenterna FrogEye och Agnesfilm ansvarar för filmproduktionen och profilerade ekonomijournalister står för de vassa frågorna.

InUse blir Thomasson Groups digitala helhetsleverantör
InUse är specialiserade på att säkerställa nyttan av interaktiva produkter och tjänster med användaren i fokus, främst med webb och mobila lösningar. InUse arbetar också med standardsystem, företagsinterna lösningar och andra produktivitetssystem samt flertalet mobila digitala lösningar. inUse har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm och består av drygt 100 konsulter inom analys, strategi och design för webb och digitala medier. InUse driver även utbildnings- och coachningsverksamheten InUse Academy.

För mer information, kontakta:

Monica Thomasson, grundare och VD Thomasson Group
0706 40 86 14, monica.thomasson@thomassongroup.se

Pia Kinhult, strategisk rådgivare, European Spallation Source ERIC
0721 79 23 39, pia.kinhult@esss.se

Lars-Erik Sjöberg, Head of Corporate Finance, Carnegie Investment Bank AB (publ)
0708 76 85 63, lars-erik.sjoberg@carnegie.se