Lars-Erik Sjöberg

Lars-Erik Sjöberg

Lars-Erik Sjöberg – Chef för Corporate Finance Sverige inom Carnegie Investment Bank AB och har 30 års erfarenhet inom Corporate Finance-området, där han framförallt arbetat med rådgivning i samband med börsnoteringar och kapitalanskaffningar.

Lars-Erik Sjöberg är sedan 2013 ordförande i Djurgårdens Elitfotboll AB, där han tidigare även varit styrelseledamot.

Carnegie är sedan nästan ett sekel en av Nordens främsta finansiella rådgivare och förvaltare. Verksamheterna tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande affärsdynamik för bolagets kunder. På Carnegie arbetar experter inom kapitalanskaffning, analys och aktiemäkleri, samt specialister inom förmögenhetsrådgivning och fondförvaltning, för att vägleda kunderna till bättre affärer.