Linda Backlund

Linda Backlund

inUse är experter på samspelet mellan mänskligt beteende och digital design. Bolaget omsätter  strategier till innovativa digitala produkter/tjänster och till affärsmodeller som bidrar till långsiktig hållbarhet. inUse använder sin modell Effektstyrning® i projekten med fokus på digitalisering på djupet och verkligt värde för både verksamhet och användare.

inUse har kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Denver, USA och består av drygt 80 konsulter.

Linda Vikner Backlund är vår samarbetspartner hos inUse i Malmö. Hon har arbetat som strateg och projektledare sedan slutet av 90-talet och har stor vana av att driva helhetsprojekt i stora organisationer inom både den privata och den offentliga sfären.