Oscar Ahlgren

Oscar Ahlgren

Oscar Ahlgren är VD för Västra Hamnen Corporate Finance och har mångårig erfarenhet från finansbranschen.

Arbetade tidigare med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning innan han 2005 grundade Västra Hamnen Corporate Finance.

Västra Hamnen Corporate Finance är en oberoende rådgivare som bistår företag och ägare med bland annat kapitalanskaffning, börsnotering samt rådgivning i samband med företagsaffärer. Bolaget är verksamt från Malmö och har för närvarande 10 medarbetare.