Malin Malm delägare i Aktiv Kommunikation Öresund

2011-11-09
Malin Malm blir delägare i Aktiv Kommunikation Öresund. I och med delägarskapet stärks vårt erbjudande inom bland annat miljö- och hållbarhetskommunikation.

Malin Malm är kommunikationskonsult och projektledare med snart tjugo års erfarenhet från offentligt och politiskt styrda verksamheter och akademin, men också från näringslivet.

Genom roller som kommunikationsansvarig, redaktör, skribent, projektledare och konsult bl a från Lunds universitet (ESS, Internationella Miljöinstitutet), Cleantech Inn Sweden, Region Skåne, Helsingborg Energi och eget konsultbolag, har Malin mångårig erfarenhet och gedigen kunskap i att utveckla och genomföra professionella kommunikationsinsatser utifrån komplexa helheter. Sedan flera år tillbaka arbetar Malin också med kommunikation inom miljö och hållbarhet.

Delägarinträdet i bolaget sker senhösten 2011.