NASDAQ OMX ny partner i Financial Meetings Øresund

2014-05-27
29 Financialmeeting 63
NASDAQ OMX är ny partner i den finansiella mötesplatsen Financial Meetings Øresund och startar till hösten börsutbildningar tillsammans med övriga partners.

Nasdaq OMX är en global leverantör av värdepappershandel, börsteknologi och informationstjänster. De har idag över 3 400 noterade bolag på sina börser i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga, Vilnius samt på NASDAQ börsen i USA.

Till hösten kommer Nasdaq OMX tillsammans med övriga partners i Financial Meetings Øresund att starta utbildningar för nuvarande och potentiella börsbolag i Öresundsregionen.

- Vi är mycket glada över att Nasdaq OMX blir ny partner i Financial Meetings Øresund och hälsar dem varmt välkomna till Öresundsregionens ledande finansiella mötesplats. Att vi nu även kommer att erbjuda utbildningar till nuvarande börsbolag och till bolag med planer på en notering innebär att vi utvecklar finansmötesplatsen ytterligare, säger Monica Thomasson, VD för Aktiv Kommunikation Öresund, arrangör för Financial Meetings Øresund.

Nasdaq OMX blir partner i Financial Meetings Øresund tillsammans med Deloitte, Mannheimer Swartling, Wihlborgs och eventpartner Pieplow Restauranger. Supporters är Sven Hagströmer, Polaris Private Equity och SEB.

- Antalet nyintroduktioner har ökat avsevärt hittills i år och vi ser också ett stort intresse inom den privata sektorn för frågor som rör en eventuell börsnotering. Därför ser vi det som naturligt att samarbeta med Financial Meetings Øresund, inte minst då det gäller börsutbildningar, säger Adam Kostyál, chef för Nasdaq OMX Europeiska noteringsverksamhet.

Financial Meetings Øresund är en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media.

Arenan ska attrahera både noterade och icke-noterade bolag i Öresundsregionen. Planen är återkommande kapitalmarknadsmöten och teman utformade för Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Här erbjuds Öresundsbolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar.

För mer information kontakta:
Monica Thomasson, 0706-40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se
Carl Norell, 08-405 66 39, carl.norell@nasdaqomx.com