Swedbank blir ny supporter i Financial Meetings Øresund

2014-06-25
32 Financialmeetings 11
Swedbank blir ny supporter i Financial Meetings Øresund. Swedbank blir därmed det fjärde bolaget som stödjer finansmötesplatsen genom samarbetsnivån ”Supporter”.

Swedbank har cirka 8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Antalet bankkontor uppgår totalt till närmare 500. För att stödja kundernas affärer finns även kontor i Norge, Finland, Danmark, USA, Kina och Luxemburg. Antalet anställda inom koncernen uppgår till cirka 14 000.

Swedbank blir den fjärde supportern till Financial Meetings Øresund tillsammans med finansmannen Sven Hagströmer, Polaris Private Equity och SEB.

"Det är glädjande att en storbank som Swedbank väljer att stödja Financial Meetings Øresund. Vi och våra partners Deloitte, Wihlborgs, Mannheimer Swartling, Nasdaq OMX samt Pieplows Restauranger hälsar dem varmt välkomna som supporters", säger Monica Thomasson, VD för Aktiv Kommunikation Öresund, initiativtagare och arrangör för Financial Meetings Øresund.

Swedbank Markets analytiker Johan Unnerus modererar Financial Meetings Øresunds nästa kapitalmarknadsfrukostmöte ”Finns det en framtid för Ideon?” den 25 augusti på Ideon Gateway med bolagspresentationer av Genovis, Wihlborgs och Probi.

Financial Meetings Øresund är en finansiell mötesplats, en arena, med intressanta finansiella arrangemang för och med Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Arenan ska attrahera både noterade och icke-noterade bolag i Öresundsregionen.

Planen är återkommande kapitalmarknadsmöten och teman utformade för Öresundsbolag, marknadsanalytiker, investerare och media. Här erbjuds Öresundsbolag möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra bolag presentera sig på arenans frukostmöten, luncher eller temadagar.

För mer information kontakta:

VD Monica Thomasson, 0706-40 86 14, monica.thomasson@aktivkommunikation.se

Seniorkonsult Niclas Ericson, 073-837 85 14, niclas.ericson@aktivkommunikation.se